OBRAZAC ZA INDENTIFIKACIJU

 

OBRAZAC ZA INDENTIFIKACIJU

 

 

1

Poreski indentifikacioni broj (PIB)

104467148

2

Matični broj pravnog lica

20171740

3

Šifra delatnosti

2630

4

Naziv firme

ELEKTROVEZE INŽENJERING d.o.o.

5

Mesto

11000 BEOGRAD

6

Opština

ZVEZDARA

7

Adresa

Svetog Nikole 78

8

Broj telefona

011 30-88888

9

Broj faksa

011 2414-703

10

Ime i prezime ovlašćenog lica

MARKOVIĆ BORIS

11

E-mail

office@elektroveze.in.rs

12

Obveznik (PDV)

              DA                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o računima.

 

Naziv banke

Mesto

Broj tekućeg računa

1

BANCA INTESA

BEOGRAD

160-259254-60

2

NLB Komercijalna banka

BEOGRAD

205-508271-18

Cenovnik

Home